مشارکت در ساخت

همکاری به صورت تهاتر

گروه ساختمانی آرام در راستای کمک و همکاری در پروژه های عظیم و ساخت ملک های مسکونی و همچنین نوسازی بافت های مسکونی آماده همکاری به صورت تهاتر میباشد که در آن طبق اصول و استاندارد به فعالیت خود میپردازد و در ازای دریافت هزینه های انجام شده بسته به موقعیت ملک از واحدهای ساخته شده استفاده میکند.

شرایط و نحوه همکاری به صورت تهاتر

به منظور اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه همکاری به صورت تهاتر هم اکنون با ما تماس بگیرید!